dnes je 23.2.2024

Input:

Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov

14.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.5 Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov

Ing. Juraj Válek, PhD.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.; JUDr. Laura Fotopulosová

Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví výšku zálohu zálohovaných opakovane použiteľných obalov na nápoje a výšku zálohu zálohovaných obalov na nápoje, ktoré nie sú opakovane použiteľné, požiadavky na vlastnosti a zloženie obalov, podrobnosti o označovaní údajom o materiálovom zložení obalu, podrobnosti o označovaní obalu ako zálohovaný obal, podrobnosti o spôsobe a preukazovaní materiálového toku, podrobnosti o výpočte trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a cieľov zberu pre odpady z obalov a odpady z neobalových