dnes je 23.2.2024

Input:

Definícia výrobcu obalov

14.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1 Definícia výrobcu obalov

Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.; JUDr. Laura Fotopulosová

Právnou úpravou účinnou od 1. 1. 2016 prišlo ku zmene pojmu „povinná osoba“ v zmysle zrušeného zákona o obaloch, na pojem „výrobca obalov“ uvedený v zákone o odpadoch, keďže prišlo ku zmene tohto pojmu vo vzťahu ku všetkým vyhradeným výrobkom.

Výrobcom obalov je v zmysle ustanovenia §52 ods. 11 zákona o odpadoch fyzická osoba – podnikateľ - alebo právnická osoba, ktorá:

  1. používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou, t. j. balič / plnič, ktorý uvádza tovar na trh pod svojou