dnes je 23.2.2024

Input:

Vybrané ustanovenia so zreteľom na osobitné výrobky z plastu v kontexte novely č. 430/2021 Z. z.

10.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.26 Vybrané ustanovenia so zreteľom na osobitné výrobky z plastu v kontexte novely č. 430/2021 Z. z.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

S účinnosťou od 1.12.2021 sa vyhradeným výrobkom1 po novelizácii zákonom č. 430/2021 Z. z. stávajú aj osobitné výrobky z plastu upravené v ôsmom oddiely, štvrtej časti zákona o odpadoch. Ôsmy oddiel je tvorený ustanoveniami § 75a - § 75g.

Ustanovením § 75a sa zabezpečuje transpozícia základných definícií vyplývajúcich zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019, o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (ďalej aj ako „smernica”). Zavedenie základných definícií pre novú oblasť predstavuje štandardný postup pri tvorbe nového právneho predpisu resp. novelizácii existujúceho predpisu, prostredníctvom ktorého sa transponujú požiadavky európskej