dnes je 23.2.2024

Input:

Obaly a odpady z obalov

14.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3 Obaly a odpady z obalov

Ing. Juraj Válek, PhD.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.; JUDr. Laura Fotopulosová

V zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z. sú bližšie upravené aj požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov a práva a povinnosti pri nakladaní s obalmi s cieľom predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre životné prostredie, ako aj zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže. Poznáme rôzne druhy obalov, akými sú spotrebiteľský, skupinový, prepravný, opakovane použiteľný a zálohovaný, ktoré si bližšie definujeme.

Ak nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia zákona o odpadoch na všetky druhy obalov a na nakladanie s odpadmi z obalov, ktoré sa uvádzajú na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike, nehľadiac na miesto ich vzniku, na ich