dnes je 23.2.2024

Expert odpadového hospodárstva a environmentalistiky
Produkt manažér

Vážení čitatelia,

v online knihe Expert odpadového hospodárstva a environmentalistiky sú spracované jedinečné profesijné informácie týkajúce sa výkonu prác v rámci odpadového hospodárstva. Každý pracovník, ktorý je zodpovedný za problematiku odpadového hospodárstve tak v súkromnom i verejnom sektore by mal ovládať nielen legislatívu, ale i administratívne kroky v súvislosti s problematikou odpadov. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť  ako predplatiteľa on-line knihy Expert odpadového hospodárstva a environmentalistiky na zmeny v zákone o odpadoch.

V zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  nastali od 1. januára 2023:

Ako sa vyznať v častých zmenách zákona o odpadoch? No veľmi jednoducho predsa. Online kniha Expert odpadvého hospodárstva a environmentalistiky v rámci predplatného poskytuje pravidelné webináre otázok a odpovedí, kde sa dozviete prostredníctvom lektora - Ing. Petra Galloviča všetko, čo sa v danom mesiaci v legislatíve odpadov pripravuje alebo aktuálne deje. Navyše, ak budete aktívne prítomný na webinári otázok a odpovedí dostanete potvrdenie o účasti od samotného lektora.  

Súčasťou predplatného online knihy je i bezplatný odpovedný servis od odborníkov z praxe. K online knihe je i 24-hodinový prístup do právnych predpisov z oblasti odpadového hospodárstva, a taktiež súvisiacich právnych predpisov. 

S pozdravom


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v online knihe?

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
  • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb 
   • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností.
    • Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje  
    • Komunálny odpad 
      • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti
       • Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva
       • Prechodné ustanovenia zákona o odpadoch  
        • Novely iných zákonov ako zákona o odpadoch, ktoré súvisia s odpadovým hospodárstvom
         •  Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok
          • Obaly a odpady z obalov
           • Katalóg odpadov
            • Nebezpečné odpady a identifikačné listy - vybrané vyplnené listy nebezpečných odpadov 
             • Elektrozariadenia a elektroodpad
              • Pneumatiky a odpadové pneumatiky

              POZOR! V roku 2023 upozorňujeme na tieto odborné informácie:

              • Legislatívna úprava starých vozidiel a autovrakov z pohľadu samosprávy
              • Legislatívna úprava obalových materiálov - tetrapakov a ich recyklácia v roku 2023
              • Evidenčný list odpadov od 1.1. 2024
              • Hlavné zásady zberu jedlých olejov a tukov pre obce v roku 2023
              • Ako má obec/mesto postupovať pri poškodení zbernej nádoby v jej vlastníctve v roku 2023
              • Ako má obec postupovať pri riešeniach skládok nebezpečných odpadov v roku 2023

              Čo získate s online knihou?

              • 365 - dňový informačný servis za výhodnú cenu,
              • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti odpadového hospodárstva,
              • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
              • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
              • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
              • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

              Autorský kolektív

              • Ing. Peter Gallovič
               Ing. Peter Gallovič

               Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

               doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
               doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

               Celý profesionálny život sa venuje legislatíve. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ odboru legislatívy a práva na Ministerstve hospodárstva SR. V minulosti viedol legislatívny a právny odbor na Ministerstve životného prostredia SR a tiež legislatívny odbor v Kancelárii Národnej rady SR. Od roku 2009 pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, v súčasnosti v pozícii vedúceho oddelenia ústavného práva. V roku 2016 sa habilitoval na docenta. Je autorom viac ako 120 odborných článkov v domácej a zahraničnej odbornej literatúre a autorom alebo spoluautorom viac ako 10 odborných knižných titulov.

               
               
              Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

              Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

              Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

              Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

              Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

              Lektor: Ing. Peter Gallovič

              Dátum: 3.4.2024

              Čas konania: 9:00 - 10:00

              Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

              Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

              Registrácia je záväzná!

              Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

              VESTNÍKY MINISTERSTIEV