dnes je 23.2.2024

Tlačívá a formuláre
Vzory
3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO ... celý text


3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Žiadosti z oblasti odpadového hospodárstva. ... celý text


3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto sekcii nájdete oznámenia, poplatkové priznanie, sumár organizácie a číselník z oblasti ochrany vôd. ... celý text


3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzory potrebné k cezhraničnej preprave odpadu a sprievodné informácie k preprave odpadu. ... celý text


3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Katalóg odpadov od 1. 1. 2019, POPs, Zoznamy, Registre, Medzinárodné dohovory ... celý text


3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto sekcii nájdete žiadosti z oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. ... celý text


3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto sekcii nájdete tlačivá a žiadostí z oblasti ochrany ovzdušia. ... celý text


1.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto sekcii nájdete žiadosti a protokoly z oblasti prevencie závažných priemyselných havárií a ochrany prírody a krajiny. ... celý text


1.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi zákonné povinnosti nakladania s nebezpečným odpadom patrí aj označovanie identifikačným listom nebezpečného odpadu. ... celý text


1.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzory hlásení o odpadoch, obaloch a elektrozariadeniach. ... celý text


1.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
Evidencia odpadov slúži k priebežnému zaznamenávaniu produkovaného množstva odpadov u pôvodcu - držiteľa odpadov. Evidencia obalov ukladá povinnosť viesť potrebnú evidenciu a ohlasovať príslušné údaje z tejto evidencie ministerstvu. ... celý text

VESTNÍKY MINISTERSTIEV