dnes je 23.2.2024

Plán obnovy očami Lívie VašákovejPodcastGarancia

25.1.2024, Ing. Lívia Vašáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:24:47

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

29.5.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:51

Elektronická komunikácia podnikateľov s úradmiZáznamGarancia

2.5.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:52

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

25.4.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:48

Vykonávacie predpisyArchív

14.4.2023, JUDr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné náležitosti pri obaloch a odpadoch z obalovArchív

14.4.2023, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., JUDr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obaly a odpady z obalovArchív

14.4.2023, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., JUDr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obalyArchív

14.4.2023, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., JUDr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastnosti odpadu, pre ktoré sa odpad pouvažuje za nebezpečnýArchív

14.4.2023, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., JUDr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Označovanie skladu nebezpečných odpadovArchív

14.4.2023, Ing. Juraj Poništ, JUDr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

14.4.2023, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., JUDr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súhlas, povinnosti a odborná spôsobilosť pri nakladaní s nebezpečným odpadomArchív

14.4.2023, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., JUDr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kritériá na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadovArchív

14.4.2023, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., JUDr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri zaraďovaní odpadov podľa Katalógu odpadovArchív

14.4.2023, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., JUDr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadovArchív

14.4.2023, Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., JUDr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer