dnes je 23.2.2024

Input:

Zmeny v nariadení vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov od 28. 5. 2021

2.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11 Zmeny v nariadení vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov od 28. 5. 2021

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Od 28. mája 2021 je účinné nariadenie vlády SR č. 207/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády SR č. 33/2020 Z. z.

Zmeny v nariadení vlády SR sa týkajú najmä nasledovných oblastí –

1. Stanovenie obsahu žiadosti o poskytnutie príspevku obcou podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č.